For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.02.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1997 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1998 Eliberarea brevetului (C2) 23.02.2007 Valabil până la 30.04.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.02.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului752
(21)Numarul depozitului96-0035
(22)Data depozitului1996.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.02.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; STOVBUN Sergiu, MD; BOLOGA Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de preparare a diagnosticumului pentru identificarea antigenului rotavirusurilor în reacţia de coaglutinare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.06.30
(47)Data eliberării brevetului1998.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.23
 Data decăderii din drepturi2007.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0035