For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.02.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.1998 Publicarea cererii (A) 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1999 Eliberarea brevetului (C2) 05.03.2007 Valabil până la 31.05.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1070
(21)Numarul depozitului96-0047
(22)Data depozitului1996.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.03.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiARSENE Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARSENE Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiARSENE Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian carusel
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.05
 Data decăderii din drepturi2007.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0047