For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.02.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1997 Eliberarea brevetului (P2) 21.02.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului632
(21)Numarul depozitului96-0051
(22)Data depozitului1996.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJURAVELI Mihai, MD; BORZICOVA Galina, MD; GAVRILOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Soi de viţă de vie Kişmiş Moldavschii
(13)Codul documentuluiP2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 5/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.12.31
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.21
 Data decăderii din drepturi2008.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.7510055, 1975.05.14, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.4856, 1988.08.05, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0051