For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1999 Eliberarea brevetului (G2) 15.03.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului992
(21)Numarul depozitului96-0061
(22)Data depozitului1996.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.03.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVOLCONOVICI Liviu, MD; CHIORSAC Mihai, MD; CERNEI Mihai, MD; GAINA Anton, MD; CUŞNIR Mihai, MD; ŞAPOVALOV Veaceslav, MD; CERNEV Artur, MD; BRADUŢAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Gură de ventilaţie a depozitului de păstrare a fructelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25D 1/00 (2006.01); F25D 23/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.06.30
(47)Data eliberării brevetului1999.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.15
 Data decăderii din drepturi2000.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0061