For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.02.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.1997 Eliberarea brevetului (G2) 05.02.2007 Valabil până la 30.04.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului666
(21)Numarul depozitului96-0074
(22)Data depozitului1996.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.02.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOZUB Gheorghe, MD; OLARU Constantin, MD; BARABOI Boris, MD; SOLONARI Andrei, MD; PEROVA Alexandra, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
(54)Titlul inventiei Băutură tare de tip brandy
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.01.31
(47)Data eliberării brevetului1997.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.05
 Data decăderii din drepturi2007.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0074