For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.1997 Eliberarea brevetului (G2)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului685
(21)Numarul depozitului96-0123
(22)Data depozitului1996.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.04.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, JP;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFUNAKI Yuji, JP; OSHITA Hirofumi, JP; YAMAMOTO Shigeo, JP; TANAKA Shizuya, JP; KATO Toshiro, JP;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED, JP;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie al plantelor de fitopatogeni
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/00 (2006.01); A01N 25/26 (2006.01); A01N 43/653 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraJP
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.03.31
(47)Data eliberării brevetului1997.10.31
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Brevete expirate; Data expirarii2017.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.04.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0123