For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.1997 Eliberarea brevetului (G2) 16.05.2002 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului660
(21)Numarul depozitului96-0124
(22)Data depozitului1996.05.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.05.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; MONAHOVA Larisa, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a cărbunilor activi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.01.31
(47)Data eliberării brevetului1997.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.05.16
 Data decăderii din drepturi2002.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0124