For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.05.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.1997 Eliberarea brevetului (G2) 08.05.2000 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 08.05.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului670
(21)Numarul depozitului96-0144
(22)Data depozitului1996.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.05.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; VOROJBIT Valentina, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu cu acţiune imunomodulatoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.01.31
(47)Data eliberării brevetului1997.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.05.08
 Data decăderii din drepturi2000.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0144