For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului986
(21)Numarul depozitului96-0153
(22)Data depozitului1996.06.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.06.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; REVENCO Andrei, MD; SEROV Anatol, MD; IGNATCENCO Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru măcinarea cerealelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B02C 7/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1997.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.06.30
(47)Data eliberării brevetului1998.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.06.18
 Data decăderii din drepturi2002.06.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0153