For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului749
(21)Numarul depozitului96-0166
(22)Data depozitului1996.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CODREANU Svetlana, MD; CEPOI Liliana, MD; GULEA Aurelian, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de sinteză a cianocobalaminei de către bacteriile propionice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12P 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.06.30
(47)Data eliberării brevetului1998.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.07.11
 Data decăderii din drepturi1998.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0166