For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului700
(21)Numarul depozitului96-0175
(22)Data depozitului1996.07.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.07.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TOMA Simion, MD; HAREA Ion, MD; GAICOVSCHI Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnosticare a rezistenţei fructelor de măr la afectarea cu pete amare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.04.30
(47)Data eliberării brevetului1997.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.26
 Data decăderii din drepturi1999.07.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0175