For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.08.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1997 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1997 Eliberarea brevetului (C2) 19.08.1998 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului712
(21)Numarul depozitului96-0191
(22)Data depozitului1996.08.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.08.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONTROLUL NEDISTRUCTIV "INTROSCOP" SA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOBROV Vladimir, MD; COREACENCO Vladimir, MD; TCACENCO Andrei, MD; FAK Iosif, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONTROLUL NEDISTRUCTIV "INTROSCOP" SA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de control ultrasonic (variantele ei)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 29/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.04.30
(47)Data eliberării brevetului1997.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.08.19
 Data decăderii din drepturi1998.08.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.2943999/25-28, 1980.06.24, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1469440, 1980.06.24, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0191