For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului753
(21)Numarul depozitului96-0194
(22)Data depozitului1996.08.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.08.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONTROLUL NEDISTRUCTIV "INTROSCOP" SA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORDIUGOV Grigore, MD; ŞINCARIOV Valeriu, MD; ŢULEANU Teodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONTROLUL NEDISTRUCTIV "INTROSCOP" SA, MD;
(54)Titlul inventiei Stabilizator de tensiune prin impulsuri
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G05F 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.06.30
(47)Data eliberării brevetului1997.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.08.19
 Data decăderii din drepturi1998.08.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3720445/24-07, 1984.04.03, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1224795, 1984.04.03, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0194