For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1998 Publicarea cererii (A) 01.04.1999 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2001 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2001 Eliberarea brevetului (C2) 26.06.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.06.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1614
(21)Numarul depozitului96-0208
(22)Data depozitului1996.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.06.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54)Titlul inventiei Carte
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A63H 33/38 (2006.01); B42D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.06.26
 Data decăderii din drepturi2004.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0208