For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului703
(21)Numarul depozitului96-0223
(22)Data depozitului1996.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURDUI Teodor, MD; TUGOŢI Natalia , MD; BORONCIUC Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de întreţinere a taurilor-reproducători în perioada de diminuare a spermoproductivităţii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.04.30
(47)Data eliberării brevetului1997.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.08.06
 Data decăderii din drepturi1999.08.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0223