For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.08.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1998 Eliberarea brevetului (G2) 02.08.1998 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului831
(21)Numarul depozitului96-0227
(22)Data depozitului1996.08.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.08.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZAN Mina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru combaterea rozătoarelor dăunătoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 27/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.09.30
(47)Data eliberării brevetului1998.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.08.02
 Data decăderii din drepturi1998.08.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0227