For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.08.1996 Deschiderea fazei naţionale 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 02.02.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 02.02.2014 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1068
(21)Numarul depozitului96-0232
(22)Data depozitului1994.02.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiROYAL BUILDING SYSTEMS (CDN) LIMITED, CA;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDE ZEN Vittorio, CA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiROYAL BUILDING SYSTEMS (CDN) LIMITED, CA;
(54)Titlul inventiei Panou de fasonare pentru acoperirea clădirilor şi acoperiş din ţigle
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04D 1/08 (2006.01); E04D 12/00 (2006.01); E04D 1/30 (2006.01); E04D 13/16 (2006.01); E04D 3/363 (2006.01); E04B 7/20 (2006.01);
(19)TaraCA
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.03.31
(30)Prioritatea2,089,025, 1993.02.08, CA
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(85)Data deschiderii fazei nationale1996.08.02
(86)Cerere internationalaPCT/CA1994/000052, 1994.02.02
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1994/18412, 1994.08.18
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.02
 Data decăderii din drepturi2000.02.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0232