For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.05.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Eliberarea brevetului (G2) 23.05.2007 Valabil până la 31.07.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului779
(21)Numarul depozitului96-0235
(22)Data depozitului1996.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.05.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOZUB Gheorghe, MD; SOLONARI Andrei, MD; BARABOI Boris, MD; PEROVA Alexandra, MD; DORUC Ludmila, MD; STOROJENCO Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
(54)Titlul inventiei Băutură de tip brandy
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1998.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.23
 Data decăderii din drepturi2007.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0235