For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului722
(21)Numarul depozitului96-0257
(22)Data depozitului1996.09.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDASCALIUC Alexandru, MD; MALINOC Angela, MD; KHRIPACH Vladimir, BY; DASCALIUC Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a embriozilor somatici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01H 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.05.31
(47)Data eliberării brevetului1997.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.09.20
 Data decăderii din drepturi1998.09.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0257