For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1374
(21)Numarul depozitului96-0296
(22)Data depozitului1995.01.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMOR RESEARCH APPLICATION LTD, IL;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHARDY, Britta, IL; NOVOGRODSKY, Avraham, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMOR RESEARCH APPLICATION LTD, IL;
(54)Titlul inventiei Anticorpi monoclonali imunostimulatori, procedeu de obţinere a acestora, linii celulare, metodă de tratare a maladiilor şi compoziţie farmaceutică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/00 (2006.01); C07K 14/705 (2006.01); C07K 16/28 (2006.01);
(19)TaraIL
(41)Data publicarii cererii1998.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.12.31
(47)Data eliberării brevetului2000.10.31
(30)Prioritatea108501, 1994.01.31, IL
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
(85)Data deschiderii fazei nationale1996.07.29
(86)Cerere internationalaPCT/US1995/001137, 1995.01.30
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1995/20605, 1995.08.03
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.01.30
 Data decăderii din drepturi2001.01.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0296