For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.07.1996 Deschiderea fazei naţionale 30.06.1998 Publicarea cererii PCT (A) 31.12.1999 Publicarea hot. de acordare (F2) 10.04.2000 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2000 Eliberarea brevetului (G2) 30.01.2001 Valabil până la 23.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.01.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1374
(21)Numarul depozitului96-0296
(22)Data depozitului1995.01.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMOR RESEARCH APPLICATION LTD, IL;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHARDY, Britta, IL; NOVOGRODSKY, Avraham, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMOR RESEARCH APPLICATION LTD, IL;
(54)Titlul inventiei Anticorpi monoclonali imunostimulatori, procedeu de obţinere a acestora, linii celulare, metodă de tratare a maladiilor şi compoziţie farmaceutică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/00 (2006.01); C07K 14/705 (2006.01); C07K 16/28 (2006.01);
(19)TaraIL
(41)Data publicarii cererii1998.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.12.31
(47)Data eliberării brevetului2000.10.31
(30)Prioritatea108501, 1994.01.31, IL
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chi?in?u, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
(85)Data deschiderii fazei nationale1996.07.29
(86)Cerere internationalaPCT/US1995/001137, 1995.01.30
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1995/20605, 1995.08.03
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.01.30
 Data decăderii din drepturi2001.01.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0296