For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1460
(21)Numarul depozitului96-0310
(22)Data depozitului1996.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.04.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; BÂRLADEANU Alexandr, MD; TÂRŞU Mihai, MD; ENGSTER Filip, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de detectare a locului defectelor în izolaţia crestaturilor statorului maşinilor electrice de mare putere
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 31/02 (2006.01); H02H 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.07.11
 Data decăderii din drepturi2002.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0310