For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1383
(21)Numarul depozitului96-0313
(22)Data depozitului1996.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.11.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; TÂRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic tehnic al stării izolaţiei înfăşurării statorului maşinilor electrice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 31/02 (2006.01); H02H 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.12.31
(47)Data eliberării brevetului2000.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.07.25
 Data decăderii din drepturi2002.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0313