For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1998 Eliberarea brevetului (G2) 15.11.1998 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 15.11.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului798
(21)Numarul depozitului96-0333
(22)Data depozitului1996.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACHIDON Vitalie, MD; JOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metoda de tratament a cancerului mamar
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 45/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1998.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.11.15
 Data decăderii din drepturi1998.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0333