For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului877
(21)Numarul depozitului96-0339
(22)Data depozitului1996.11.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD; CANŢER Valeriu, MD; CACEREA Dan, RO; BRÂNZARI Vladimir, MD; VIERU Tatiana, MD; COSEAC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(54)Titlul inventiei Fotodiodă cuadrant selectivă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.11.30
(47)Data eliberării brevetului1998.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.11.20
 Data decăderii din drepturi1996.11.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0339