For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.11.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Eliberarea brevetului (G2) 20.11.1998 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului743
(21)Numarul depozitului96-0340
(22)Data depozitului1996.11.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.11.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBABCO Victor, MD; PIHUT Petru, MD; BABCO Vladislav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBABCO Victor, MD; PIHUT Petru, MD; BABCO Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBABCO Victor, MD; PIHUT Petru, MD; BABCO Vladislav, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu pentru normalizarea sistemului imun şi homeostazei hormonale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.06.30
(47)Data eliberării brevetului1998.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.11.20
 Data decăderii din drepturi1998.11.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0340