For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.11.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1998 Eliberarea brevetului (G2) 26.11.1999 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.11.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului813
(21)Numarul depozitului96-0342
(22)Data depozitului1996.11.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.11.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiONOFRAŞ Leonid, MD; VOLOSCOV Margarita, MD; TODIRAŞ Vasile, MD; IACHIMOV Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de bacterii de nodozităţi Rhizobium japonicum pentru prelucrarea seminţelor de soia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 11/08 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/41 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1998.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.11.26
 Data decăderii din drepturi1999.11.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0342