For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului814
(21)Numarul depozitului96-0351
(22)Data depozitului1996.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKAPLIN Valeriu, MD; BADINTER Efim, MD; VINOGRADOV Vladlen, MD; ROTARI Mihai, MD; GRIŞANOV Ivan, MD; TANAS Ion, MD; CANŢER Cezar, MD; SPIVAC Leonid , MD; VÎSOKII Pavel , MD; MAGALNIC Filip , MD; FEDOTOV Valerii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de eloxare cu microarc electric a aluminiului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25D 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1997.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.10.25
 Data decăderii din drepturi2002.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4057022/23-02, 1986.03.18, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1501559, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0351