For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului853
(21)Numarul depozitului96-0352
(22)Data depozitului1996.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLŞTEIN Albert, MD; ZABOROVSKI Vitaly, MD; ZOTOV Sergiu, MD; IOIŞER Anatolii, MD; MIHAILOV Vitali, MD; CEBOTARI Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de formare a microbăii pentru turnarea microconductorului în izolaţie de sticlă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.09.30
(47)Data eliberării brevetului1998.02.28
 Brevete expirate; Data expirarii1999.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.10.25
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.819823, 1979.05.08, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.819823, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0352