For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1997 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1998 Eliberarea brevetului (C2) 25.10.2000 Valabil până la

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului864
(21)Numarul depozitului96-0355
(22)Data depozitului1996.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLARIN Vladimir, MD; ZABOROVSKI Vitaly, MD; JIDOBIN Vasile, MD; ZOTOV Sergiu, MD; TORCUNOV Alexandru, MD; LESCEV Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Aliaj pe bază de nichel
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C22C 19/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.10.31
(47)Data eliberării brevetului1998.03.31
 Brevete expirate; Data expirarii2000.10.25
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.10.25
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.926948, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0355