For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1997 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.1997 Eliberarea brevetului (C2) 31.10.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 25.10.2002 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului717
(21)Numarul depozitului96-0361
(22)Data depozitului1996.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; GRIŞANOV Ivan, MD; CERNOV Anatol, MD; ZOTOV Sergiu, MD; TORCUNOV Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Măsură multiformă a rezistenţei electrice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.04.30
(47)Data eliberării brevetului1997.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.10.25
 Data decăderii din drepturi2002.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4724373/09, 1989.07.25, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1730598, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0361