For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.12.1996 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.1998 Publicarea cererii (A) 30.09.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.03.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2000 Eliberarea brevetului (C2) 03.12.2014 Valabil până la 30.06.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 03.12.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1325
(21)Numarul depozitului96-0377
(22)Data depozitului1996.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEBAN Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEBAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEBAN Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Electromobil
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60K 16/00 (2006.01); B60L 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.09.30
(47)Data eliberării brevetului2000.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.03
 Data decăderii din drepturi2014.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0377