For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului916
(21)Numarul depozitului96-0380
(22)Data depozitului1996.12.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMATCOVSCHI Constantin, MD; VÂLCU Silvia, MD; TOLCAN Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(54)Titlul inventiei Unguent pentru tratamentul afecţiunilor dentare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1998.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.12.09
 Data decăderii din drepturi2002.12.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0380