For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.12.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1998 Eliberarea brevetului (G2) 13.12.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului913
(21)Numarul depozitului96-0382
(22)Data depozitului1996.12.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; TOFAN Ludmila, MD; LUPAŞCO Iulianna, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de efectuare a probei funcţionale de efort pentru determinarea funcţiilor pancreasului, stomacului, vezicii biliare şi căilor biliare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1998.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.13
 Data decăderii din drepturi2000.12.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0382