For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.01.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1998 Eliberarea brevetului (G2) 04.01.2000 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului736
(21)Numarul depozitului97-0002
(22)Data depozitului1997.01.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; VLAD Pavel, MD; DRAGALIN Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a biomasei algei roşii Porphyridium cruentum
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 33/00 (2006.01); A01G 33/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.06.30
(47)Data eliberării brevetului1998.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.01.04
 Data decăderii din drepturi2000.01.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0002