For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1035
(21)Numarul depozitului97-0005
(22)Data depozitului1997.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHICU Boris, MD; TEŞLER Miron, CA; ABASCIN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru dozarea materialului biologic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.01.14
 Data decăderii din drepturi1999.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0005