For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.01.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 14.01.1999 Valabil până la 31.03.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.06.1999 Publicarea cererii (A) 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 14.01.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1035
(21)Numarul depozitului97-0005
(22)Data depozitului1997.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHICU Boris, MD; TEŞLER Miron, CA; ABASCIN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru dozarea materialului biologic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.01.14
 Data decăderii din drepturi1999.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0005