For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.01.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1999 Eliberarea brevetului (G2) 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului810
(21)Numarul depozitului97-0012
(22)Data depozitului1997.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUŢANU Vasile, MD; DRUŢĂ Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a ioniţilor modificaţi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08F 8/42 (2006.01); C08J 5/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1999.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.01.20
 Data decăderii din drepturi1997.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0012