For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.01.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.03.1997 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.1998 Publicarea cererii (A) 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1999 Eliberarea brevetului (C2) 22.01.2007 Valabil până la 31.03.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1057
(21)Numarul depozitului97-0015
(22)Data depozitului1997.01.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.02.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD; TRUBNICOV Vlad , MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL AL ASOCIAŢIEI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de presare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B30B 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.22
 Data decăderii din drepturi2007.01.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0015