For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.01.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.1998 Eliberarea brevetului (G2) 29.01.1999 Valabil până la 31.12.2000 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului806
(21)Numarul depozitului97-0027
(22)Data depozitului1997.01.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; SUBOTIN Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apei potabile de nitriţi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/70 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1998.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.01.29
 Data decăderii din drepturi1999.01.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0027