For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1998 Eliberarea brevetului (G2) 03.02.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 03.02.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului778
(21)Numarul depozitului97-0040
(22)Data depozitului1997.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.02.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; MORARU Victor, MD; CRĂCIUN Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Lubrifiant consistent
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10M 101/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1998.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.03
 Data decăderii din drepturi2000.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0040