For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.02.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Eliberarea brevetului (G2) 13.02.1999 Valabil până la 31.12.2000 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 13.02.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului787
(21)Numarul depozitului97-0047
(22)Data depozitului1997.02.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.02.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiREVENCO Mihail, MD; URSU Alexandru, MD; TIMCO Grigore, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru membrana electrodului senzitiv la prezenţa ionilor de dodecisulfat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/333 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1998.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.02.13
 Data decăderii din drepturi1999.02.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0047