For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.02.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 17.02.1999 Valabil până la 31.07.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.1999 Eliberarea brevetului (C2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.02.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1138
(21)Numarul depozitului97-0050
(22)Data depozitului1997.02.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.02.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; DARCIUC Victor, MD; MIZRAH Lev, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu- substanţă cu acţiune hipertensivă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/15 (2006.01); A61K 31/67 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.01.31
(47)Data eliberării brevetului1999.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.02.17
 Data decăderii din drepturi1999.02.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0050