For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.03.1997 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.1999 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1999 Eliberarea brevetului (C2) 31.08.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 07.03.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1157
(21)Numarul depozitului97-0074
(22)Data depozitului1997.03.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMA SVETSKII & CO, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiADAMCIUC Pavel, MD; IOJIŢA Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFIRMA SVETSKII & CO, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de balsam
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.02.28
(47)Data eliberării brevetului1999.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.07
 Data decăderii din drepturi2000.03.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0074