For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1998 Publicarea cererii (A) 31.08.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 29.02.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (C2) 12.03.2000 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1293
(21)Numarul depozitului97-0078
(22)Data depozitului1997.03.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROZ Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă chirurgicală de tratament al deformaţiei piciorului cu os tibiale externum la copii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.12
 Data decăderii din drepturi2000.03.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0078