For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1998 Eliberarea brevetului (G2) 18.03.2007 Valabil până la 31.05.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului941
(21)Numarul depozitului97-0080
(22)Data depozitului1997.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJAC Tudor, MD; PARASCA Petru, MD; URÂTU Dionis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Agent pentru nutriţia extraradiculară a viţei de vie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.03.31
(47)Data eliberării brevetului1998.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.18
 Data decăderii din drepturi2007.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0080