For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.03.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 04.03.2000 Valabil până la 30.04.2000 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 04.03.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1283
(21)Numarul depozitului97-0085
(22)Data depozitului1997.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.04.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; BARBĂ Nicanor, MD; DRAGALINA Galina, MD; VLAD Liudmila, MD; ROTARU Vasile, MD; PANASIUC Lev, MD; SCUTELNIC Ruslan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător fototermoplastic.
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2000.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.04
 Data decăderii din drepturi2000.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0085