For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Valabil până la 31.05.1998 Eliberarea brevetului (G2) 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 31.03.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului805
(21)Numarul depozitului97-0093
(22)Data depozitului1997.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.04.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; LUPAŞCU Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Amestec pentru tratarea seminţelor de porumb înainte de semănat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); C01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1998.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.03.31
 Data decăderii din drepturi1998.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0093