For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.04.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1997 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Eliberarea brevetului (C2) 29.04.1998 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului825
(21)Numarul depozitului97-0107
(22)Data depozitului1997.04.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.04.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; ZELENIN Alexandru, MD; CREPIS Igor, MD; CALINICI Raisa, MD; CARLOV Vladimir, MD; BODAREU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru reproducerea peştilor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.09.30
(47)Data eliberării brevetului1998.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.04.29
 Data decăderii din drepturi1998.04.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1556609, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0107