For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.05.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.05.1997 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 07.05.1999 Valabil până la 31.05.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 07.05.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1089
(21)Numarul depozitului97-0119
(22)Data depozitului1997.05.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; CHIRILOV Alexandru, MD; SCURTUL Anatol, MD; COZMIC Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a viţei de vie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01); A01N 43/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.05.07
 Data decăderii din drepturi1999.05.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0119