For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.1999 Eliberarea brevetului (G2) 16.05.2001 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului923
(21)Numarul depozitului97-0131
(22)Data depozitului1997.05.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; CONUNOV Ţilea, MD; GUŢANU Vasile, MD; BULIMAGA Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; CONUNOV Ţilea, MD; GUŢANU Vasile, MD; BULIMAGA Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; CONUNOV Ţilea, MD; GUŢANU Vasile, MD; BULIMAGA Constantin, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de neutralizare a deşeurilor obţinute în urma demetalizării vinurilor cu hexacianofierat (II) de potasiu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12F 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1999.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.16
 Data decăderii din drepturi2001.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0131