For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1284
(21)Numarul depozitului97-0167
(22)Data depozitului1997.06.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.08.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; BARBĂ Nicanor, MD; VLAD Liudmila, MD; BIVOL Valeriu, MD; TRIDUH Ghenadie, MD; IŞIMOV Victor, MD; STARODUBŢEV Serghei, MD; PRISACAR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie termoplastic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2000.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.06.05
 Data decăderii din drepturi2000.06.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0167